a67手机电影
时事开讲2013

大众棋牌手机版官网:时事开讲2013

  • 地区:香港
  • 导演:未知
  • 主演:姜声扬 安东 王若麟
  • 上映:2013
  • 更新:2013-12-26
2.0 2.0
(7人评价过此片)
下载列表
[第001集_预告]
[第002集_预告]
[第003集_预告]
[第004集_预告]
[第005集_预告]
[第006集_预告]
[第007集_预告]
[第008集_预告]
[第009集_预告]
[第010集_预告]
[第011集_预告]
[第012集_预告]
[第013集_预告]
[第014集_预告]
[第015集_预告]
[第016集_预告]
[第017集_预告]
[第018集_预告]
[第019集_预告]
[第020集_预告]
[第021集_预告]
[第022集_预告]
[第023集_预告]
[第024集_预告]
[第025集_预告]
[第026集_预告]
[第027集_预告]
[第028集_预告]
[第029集_预告]
[第030集_预告]
[第031集_预告]
[第032集_预告]
[第033集_预告]
[第034集_预告]
[第035集_预告]
[第036集_预告]
[第037集_预告]
[第038集_预告]
[第039集_预告]
[第040集_预告]
[第041集_预告]
[第042集_预告]
[第043集_预告]
[第044集_预告]
[第045集_预告]
[第046集_预告]
[第047集_预告]
[第048集_预告]
[第049集_预告]
[第050集_预告]
[第051集_预告]
[第052集_预告]
[第053集_预告]
[第054集_预告]
[第055集_预告]
[第056集_预告]
[第057集_预告]
[第058集_预告]
[第059集_预告]
[第060集_预告]
[第061集_预告]
[第062集_预告]
[第063集_预告]
[第064集_预告]
[第065集_预告]
[第066集_预告]
[第067集_预告]
[第068集_预告]
[第069集_预告]
[第070集_预告]
[第071集_预告]
[第072集_预告]
[第073集_预告]
[第074集_预告]
[第075集_预告]
[第076集_预告]
[第077集_预告]
[第078集_预告]
[第079集_预告]
[第080集_预告]
[第081集_预告]
[第082集_预告]
[第083集_预告]
[第084集_预告]
[第085集_预告]
[第086集_预告]
[第087集_预告]
[第088集_预告]
[第089集_预告]
[第090集_预告]
[第091集_预告]
[第092集_预告]
[第093集_预告]
[第094集_预告]
[第095集_预告]
[第096集_预告]
[第097集_预告]
[第098集_预告]
[第099集_预告]
[第100集_预告]
[第101集_预告]
[第102集_预告]
[第103集_预告]
[第104集_预告]
[第105集_预告]
[第106集_预告]
[第107集_预告]
[第108集_预告]
[第109集_预告]
[第110集_预告]
[第111集_预告]
[第112集_预告]
[第113集_预告]
[第114集_预告]
[第115集_预告]
[第116集_预告]
[第117集_预告]
[第118集_预告]
[第119集_预告]
[第120集_预告]
[第121集_预告]
[第122集_预告]
[第123集_预告]
[第124集_预告]
[第125集_预告]
[第126集_预告]
[第127集_预告]
[第128集_预告]
[第129集_预告]
[第130集_预告]
[第131集_预告]
[第132集_预告]
[第133集_预告]
[第134集_预告]
[第135集_预告]
[第136集_预告]
[第137集_预告]
[第138集_预告]
[第139集_预告]
[第140集_预告]
[第141集_预告]
[第142集_预告]
[第143集_预告]
[第144集_预告]
[第145集_预告]
[第146集_预告]
[第147集_预告]
[第148集_预告]
[第149集_预告]
[第150集_预告]
[第151集_预告]
[第152集_预告]
[第153集_预告]
[第154集_预告]
[第155集_预告]
[第156集_预告]
[第157集_预告]
[第158集_预告]
[第159集_预告]
[第160集_预告]
[第161集_预告]
[第162集_预告]
[第163集_预告]
[第164集_预告]
[第165集_预告]
[第166集_预告]
[第167集_预告]
[第168集_预告]
[第169集_预告]
[第170集_预告]
[第171集_预告]
[第172集_预告]
[第173集_预告]
[第174集_预告]
[第175集_预告]
[第176集_预告]
[第177集_预告]
[第178集_预告]
[第179集_预告]
[第180集_预告]
[第181集_预告]
[第182集_预告]
[第183集_预告]
[第184集_预告]
[第185集_预告]
[第186集_预告]
[第187集_预告]
[第188集_预告]
[第189集_预告]
[第190集_预告]
[第191集_预告]
[第192集_预告]
[第193集_预告]
[第194集_预告]
[第195集_预告]
[第196集_预告]
[第197集_预告]
[第198集_预告]
[第199集_预告]
[第200集_预告]
[第201集_预告]
[第202集_预告]
[第203集_预告]
[第204集_预告]
[第205集_预告]
[第206集_预告]
[第207集_预告]
[第208集_预告]
[第209集_预告]
[第210集_预告]
[第211集_预告]
[第212集_预告]
[第213集_预告]
[第214集_预告]
[第215集_预告]
[第216集_预告]
[第217集_预告]
[第218集_预告]
[第219集_预告]
[第220集_预告]
[第221集_预告]
[第222集_预告]
[第223集_预告]
[第224集_预告]
[第225集_预告]
[第226集_预告]
[第227集_预告]
[第228集_预告]
[第229集_预告]
[第230集_预告]
[第231集_预告]
[第232集_预告]

【时事开讲2013的剧情简介】

节目《时事开讲》被《新周刊》誉为15年来中国最有价值的电视节目。评论员曹景行更取得《新周刊》公布的15年来中国最有价值的电视节目主持人殊荣。   眼观四路,看透时局背后。启动智慧,以理性观点作精准预测。耳听八方,贯通世界脉络,《时事开讲》为您权威解读时事。   时事开讲乃时事评论节目,石齐平、何亮亮等针对当前最热门的新闻话题,与主持人以精辟见解及不凡口才,对国际和两岸的重大事件、突发新闻,从华人的角度与视野作出分析评论,并展望事态发展的状况,请来相关专家,深入讨论事件的真相及内幕,为观众提供更多的