a67手机电影
龙珠Z日语全

即刻棋牌第六下载:龙珠Z日语全

  • 地区:日本
  • 导演:未知
  • 主演:孙悟空 孙悟天 龟仙人
  • 上映:198
  • 更新:2013-07-14
9.0 9.0
(6人评价过此片)
下载列表
[第01集_预告]
[第02集_预告]
[第03集_预告]
[第04集_预告]
[第05集_预告]
[第06集_预告]
[第07集_预告]
[第08集_预告]
[第09集_预告]
[第10集_预告]
[第11集_预告]
[第12集_预告]
[第13集_预告]
[第14集_预告]
[第15集_预告]
[第16集_预告]
[第17集_预告]
[第18集_预告]
[第19集_预告]
[第20集_预告]
[第21集_预告]
[第22集_预告]
[第23集_预告]
[第24集_预告]
[第25集_预告]
[第26集_预告]
[第27集_预告]
[第28集_预告]
[第29集_预告]
[第30集_预告]
[第31集_预告]
[第32集_预告]
[第33集_预告]
[第34集_预告]
[第35集_预告]
[第36集_预告]
[第37集_预告]
[第38集_预告]
[第39集_预告]
[第40集_预告]
[第41集_预告]
[第42集_预告]
[第43集_预告]
[第44集_预告]
[第45集_预告]
[第46集_预告]
[第47集_预告]
[第48集_预告]
[第49集_预告]
[第50集_预告]
[第51集_预告]
[第52集_预告]
[第53集_预告]
[第54集_预告]
[第55集_预告]
[第56集_预告]
[第57集_预告]
[第58集_预告]
[第59集_预告]
[第60集_预告]
[第61集_预告]
[第62集_预告]
[第63集_预告]
[第64集_预告]
[第65集_预告]
[第66集_预告]
[第67集_预告]
[第68集_预告]
[第69集_预告]
[第70集_预告]
[第71集_预告]
[第72集_预告]
[第73集_预告]
[第74集_预告]
[第75集_预告]
[第76集_预告]
[第77集_预告]
[第78集_预告]
[第79集_预告]
[第80集_预告]
[第81集_预告]
[第82集_预告]
[第83集_预告]
[第84集_预告]
[第85集_预告]
[第86集_预告]
[第87集_预告]
[第88集_预告]
[第89集_预告]
[第90集_预告]
[第91集_预告]
[第92集_预告]
[第93集_预告]
[第94集_预告]
[第95集_预告]
[第96集_预告]
[第97集_预告]
[第98集_预告]
[第99集_预告]
[第100集_预告]
[第101集_预告]
[第102集_预告]
[第103集_预告]
[第104集_预告]
[第105集_预告]
[第106集_预告]
[第107集_预告]
[第108集_预告]
[第109集_预告]
[第110集_预告]
[第111集_预告]
[第112集_预告]
[第113集_预告]
[第114集_预告]
[第115集_预告]
[第116集_预告]
[第117集_预告]
[第118集_预告]
[第119集_预告]
[第120集_预告]
[第121集_预告]
[第122集_预告]
[第123集_预告]
[第124集_预告]
[第125集_预告]
[第126集_预告]
[第127集_预告]
[第128集_预告]
[第129集_预告]
[第130集_预告]
[第131集_预告]
[第132集_预告]
[第133集_预告]
[第134集_预告]
[第135集_预告]
[第136集_预告]
[第137集_预告]
[第138集_预告]
[第139集_预告]
[第140集_预告]
[第141集_预告]
[第142集_预告]
[第143集_预告]
[第144集_预告]
[第145集_预告]
[第146集_预告]
[第147集_预告]
[第148集_预告]
[第149集_预告]
[第150集_预告]
[第151集_预告]
[第152集_预告]
[第153集_预告]
[第154集_预告]
[第155集_预告]
[第156集_预告]
[第157集_预告]
[第158集_预告]
[第159集_预告]
[第160集_预告]
[第161集_预告]
[第162集_预告]
[第163集_预告]
[第164集_预告]
[第165集_预告]
[第166集_预告]
[第167集_预告]
[第168集_预告]
[第169集_预告]
[第170集_预告]
[第171集_预告]
[第172集_预告]
[第173集_预告]
[第174集_预告]
[第175集_预告]
[第176集_预告]
[第177集_预告]
[第178集_预告]
[第179集_预告]
[第180集_预告]
[第181集_预告]
[第182集_预告]
[第183集_预告]
[第184集_预告]
[第185集_预告]
[第186集_预告]
[第187集_预告]
[第188集_预告]
[第189集_预告]
[第190集_预告]
[第191集_预告]
[第192集_预告]
[第193集_预告]
[第194集_预告]
[第195集_预告]
[第196集_预告]
[第197集_预告]
[第198集_预告]
[第199集_预告]
[第200集_预告]
[第201集_预告]
[第202集_预告]
[第203集_预告]
[第204集_预告]
[第205集_预告]
[第206集_预告]
[第207集_预告]
[第208集_预告]
[第209集_预告]
[第210集_预告]
[第211集_预告]
[第212集_预告]
[第213集_预告]
[第214集_预告]
[第215集_预告]
[第216集_预告]
[第217集_预告]
[第218集_预告]
[第219集_预告]
[第220集_预告]
[第221集_预告]
[第222集_预告]
[第223集_预告]
[第224集_预告]
[第225集_预告]
[第226集_预告]
[第227集_预告]
[第228集_预告]
[第229集_预告]
[第230集_预告]
[第231集_预告]
[第232集_预告]
[第233集_预告]
[第234集_预告]
[第235集_预告]
[第236集_预告]
[第237集_预告]
[第238集_预告]
[第239集_预告]
[第240集_预告]
[第241集_预告]
[第242集_预告]
[第243集_预告]
[第244集_预告]
[第245集_预告]
[第246集_预告]
[第247集_预告]
[第248集_预告]
[第249集_预告]
[第250集_预告]
[第251集_预告]
[第252集_预告]
[第253集_预告]
[第254集_预告]
[第255集_预告]
[第256集_预告]
[第257集_预告]
[第258集_预告]
[第259集_预告]
[第260集_预告]
[第261集_预告]
[第262集_预告]
[第263集_预告]
[第264集_预告]
[第265集_预告]
[第266集_预告]
[第267集_预告]
[第268集_预告]
[第269集_预告]
[第270集_预告]
[第271集_预告]
[第272集_预告]
[第273集_预告]
[第274集_预告]
[第275集_预告]
[第276集_预告]
[第277集_预告]
[第278集_预告]
[第279集_预告]
[第280集_预告]
[第281集_预告]
[第282集_预告]
[第283集_预告]
[第284集_预告]
[第285集_预告]
[第286集_预告]
[第287集_预告]
[第288集_预告]
[第289集_预告]
[第290集_预告]
[第291集_预告]

【龙珠Z日语全的剧情简介】

故事发生与"七龙珠"后五年的世界,讲述悟空和同伴保卫地球的故事。悟空的哥哥拉帝兹来到地球,透露了悟空原是战斗民族赛亚人的身份。悟空和比克大魔王联手对抗,然而因为双方战斗力的差距而落于苦战。孙悟空的儿子孙悟饭在关键时刻爆发强大战斗力重创拉帝兹。悟空最终决定以同归于尽的方式,在拉帝兹露出破绽的一瞬间从他身后架住,让魔童(比克大魔王)使出其必杀技“魔贯光杀炮”贯穿双方身体下来击败对手。但拉帝兹死前透露了他的两位更强的赛亚人同伴已透过探测器得知他已遇害,将于一年后入侵地球。死后的悟空经由神的引荐,得以经过蛇道到界王那里修练。另一方面,其他包括魔童以及悟空儿子悟饭等战士,各自修行,以应付一年后更强的赛亚人的来袭。一年后,赛亚人达尔(贝吉塔)和那巴来袭,乐平、饺子、天津饭和比克先后战死。孙悟空从界王处赶回,打败了那巴,已失去战斗力的立巴被贝吉塔杀死。最后悟空、库林、悟饭协力打败了贝吉塔,但库林欲杀死贝吉塔时却被悟空阻止。由于赛亚人来袭,魔童等人战死,七龙珠也随著消失,为了让死去的战友复活,克林、悟饭和布玛出发前往娜美星寻找七龙珠。达尔为了得到永生,也去了那美克星球。另一方面自称宇宙的统治者菲利(弗利萨)也为了七龙珠前往娜美星,大战因因此而起。在地球疗伤的悟空康复后,火速赶到那美克星支援,并轻易打败菲利的部下精英军团,后来与变身后力量大增的菲利战斗,起初悟空无论用20倍界王拳超元气弹都无法击败弗利萨,弗利萨后来袭击魔童和杀掉库林,盛怒的悟空变身成传说中的超级赛亚人,打败弗利萨,但那美克星难逃被炸毁的命运。孙悟空生死不明。一年后,弗利萨父子到达地球,欲对悟空进行报复。一个神秘的少年出现,在悟空返回地球前,变身为超级赛亚人轻松打败了弗利萨父子,原来这位神秘少年,来自20年后的未来,是贝吉塔和布玛之子,名字叫「特兰克斯」,他预言三年后会出现比弗利萨更强的敌人——人造人,悟空、比克隐瞒了特兰克斯的真实身份,将此讯息告知Z战士众人后,众人为此努力修练。人造人以外,还有来自比特南克斯更遥远的未来,亦由格罗博士电脑所制造,融合众多Z战士、弗利萨父子细胞的敌人沙鲁。它在未来杀了特兰克斯,乘时光机来到现代,目标是吸收人造人17号和18号成为完全体,因未来的时空中,人造人17号及18号已被特南克斯打倒而不存在。悟空等人最初遇上人造人19号和化身成20号的格罗博士,悟空因心脏病发被打倒,幸得贝吉塔前来营救,他原来也变成超级赛亚人,并轻易击败19号。后来比克快要打败20号之际,被20号乘乱逃返研究所,启动一直被封存的17号和18号,但他自己却被亲手制造的17号和18号所杀,后来更有身份神秘的16号、17号和18号的实力远超众人想像,贝吉塔、特南克斯、比克都被轻易打倒。得知17号和18号要找仍在养病的悟空交手,悟饭、特南克斯等人迅速把悟空移到武天老师的家继续休养,而比克大魔王意识到人造人力量之强大,找天神合体,重新组成足以跟超级赛亚人相提并论的极强战士。